• Med brandvarnare, brandfilt och en extra brandsläckare kan man upptäcka branden tidigare och minimera den och skadorna. Foto: Stefan Hedström

Många fritidshusbränder i länet varje år

Runt tio fritidshusbränder uppstår i Norrköping varje år. Bränder som kunde förhindrats med bättre brandskydd.

Mycket handlar om att vara förberedd. På grund av att fritidshuset ofta är mer avskilt och ligger längre bort från räddningsstation måste man köpa sig mer tid.

– Tyvärr hinner 40 procent av bränderna i fritidshus bli så stora innan vi är på plats att vi inte kan rädda husen. Ju tidigare man själv eller någon i närheten kan ingripa, desto mindre blir oftast skadorna. Med rätt kunskap och beredskap kan man göra stor skillnad själv. Till exempel kan man ha två brandsläckare i fritidshuset, där man hemma kanske bara behöver en, upplyser Ulf Lago vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Ny teknik

Ny livsstil påverkar också ökningen av bränder.

– Idag vill vi ofta ha samma tekniska möjligheter i fritidshusen som vi har i staden, därför ska vi vara lika rädda om dessa bostäder. Har du brandvarnare, brandfilt och brandsläckare kan du både upptäcka branden tidigare och minimera den och skadorna själv, menar Ulf Lago.

Värt att veta

Omkring 40 procent av alla fritidshusbränder sker lördag och söndag. Likaså inträffar över 40 procent av alla bränder under april till juli.

– 40 procent av bränderna i fritidshus hinner bli så stora att räddningstjänsten inte kan rädda husen. Motsvarande siffra för bostadsbränder är generellt är 10 procent, så prova brandvarnaren och se över släckutrustningen, avslutar Ulf Lago.