Mammografi - en klassfråga

Landstinget tog under tisdagskvällen beslut om att ta bort avgifter för mammografi och gynekologisk cellprovtagning.

Vänsterpartiet menar att det är en klassfråga och har länge arbetat med frågan tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

– Vänsterpartiet arbetar för en rättvis och jämlik vård. Man ska inte behandlas olika beroende på vilken bakgrund man har. Dagens beslut är mycket glädjande och det visar att det finns möjligheter för en mer jämlik hälso- och sjukvård i framtiden, säger Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet inom Landstinget i Östergötland.

En fråga om klass

– Det finns stora klasskillnader i vården. Detta gäller inte minst inom cancervården. En lågutbildad kvinna som får bröstcancer löper närmare 40 procent högre risk att dö av sjukdomen än en högutbildad som får samma diagnos. Att få bort avgifterna för mammografi är ett sätt att få fler med låga inkomster att gå till undersökningarna och med detta upptäcka sjukdomen tidigare och det räddar liv, avslutar Emil Broberg.