• Gryts skola är den stora stridsfrågan i Valdemarsvik just nu. Foto: Tommy Pettersson

Majoritet klar i Valdemarsvik

Socialdemokraterna, Nybyggarna, Vänsterpartiet och Miljöparitet. Så ser majoriteten ut i Valdemarsvik.

Majoriteten i Valdemarsvik kommer att se likadan ut som de senaste tre åren. Ett år efter förra valet gick partierna ihop och har under åren jobbat mycket med muddringsprojektet i Valdemarsvik och miljösaneringen i Gusum.

Blickar framåt

Nu blickar man framåt och ser positivt på de kommande fyra åren. Majoriteten jobbar nu med att utveckla en ny översiktsplan, bland annat är förbifarten i Söderköping ett mycket viktigt projekt. Byggstarten för förbifarten kommer att ske 2017 och beräknas bli klar 2020. Förbifarten i Söderköping innebär att pendlingssträckan blir 10-15 minuter kortare, vilket betyder mycket för alla som pendlar till Söderköping och Norrköping.

Gryts skola hotas av nedläggning

Ett stort frågetecken är Gryts skola. För ett år sedan hotades skolan av nedläggning, men under året har föräldragrupper jobbat för att behålla skolan. I ett budgetsammanträde i slutet av november kommer det att bestämmas om Gryts skola läggs ner eller blir kvar. Om skolan läggs ner beräknas det bli en besparing på fyra miljoner kronor per år.