• Söderköpingsborna kommer fortsättningsvis få hämta vatten på annat håll, kommunalt vatten får inte längre användas till att fylla på poolen. Foto: Arkiv

Lyx leder till vattenbrist

Söderköpings kommun har fått ont om vatten efter att invånarna fyllt upp sina pooler. Nu införs ett förbud mot att använda det kommunala vattnet för detta ändamål.

- När vattnet används till att fylla upp poolerna går det ut mer vatten än vad vi har kapacitet till att producera, säger Simon Ljungdahl, VA-kontrollant på kommunen.

Kommunen räknar med att invånarna förbrukar cirka 120 liter vatten per person och dag, vid påfyllning av pooler går det åt betydligt mer vatten. En enkel jämförelse kan göras med ett badkar som oftast rymmer 400 liter vatten.

Egen brunn leder till medvetenhet

- Har man en egen gård med egen brunn tänker man mer på vattenförbrukningen. När vattnet går via kommunen är det inte lika många som är medvetna om att vattnet faktiskt kan ta slut. Det vore ju inte så kul om staden blev utan vatten för en eftermiddag, säger Simon Ljungdahl.

Han menar att det mest är småstäder som drabbas av vattenbrist, i större städer så som Norrköping finns en större vattenproduktion.