• Hunden Amia lyssnar intresserat på vad som Ann Unosdotter läser ur boken. Foto: Kajsa Nilsson
  • Pudlarna Amia och Joffie hjälper barn att våga läsa högt. Foto: Kajsa Nilsson

Lugnande hundar uppmuntrar läsning

Att lära barn läsa är ett toppenjobb tycker Ann Unosdotter med lurviga pudlarna Amia och Joffie. Nu är hon på sluttampen av utbildningen och hoppas att få jobb på skolor i Linköping och Norrköping.

Idén med att låta hundar vara en del av barns lärprocess kommer från USA. Hittills finns inte någon verksamhet på skolor i Linköping och Norrköping men Ann Unosdotters kollega Maria Stenmark brukar ibland komma till Stadsbiblioteket i Linköping med sin hund.

– Visst är det bra, men barn som kommer till biblioteket har redan ett läsintresse. Det är på skolorna som läshundar behövs. Jag vill hjälpa barn som har det svårt, säger Ann Unosdotter.

Lugn skapas

Det är såklart inte hunden som ska lära barnet att läsa, men genom att finnas med skapas ett lugn som underlättar lärandet.

– Det finns många barn som tycker att det är jobbigt att läsa högt när klasskamrater och lärare hör på. Att läsa för en hund är kravlöst och det finns ingen risk att hunden fnittrar. Samtidigt ger den en lugnande effekt, förklarar hon.

Träna hemma

Tanken är att hunden ska komma till skolan med jämna mellanrum och att barnen själva får välja vilken bok de ska läsa, alternativt att läraren väljer ut en bok som passar för tillfället. Sedan får barnet i lugn och ro sitta med hunden och läsa. Ann Unosdotter finns med i rummet men annars är det ingen som hör.

– Jag finns med i rummet men jag rättar aldrig, betonar Ann Unosdotter och fortsätter:

– Om man kommer regelbundet vill barnet träna hemma för att sedan kunna visa hunden vad han eller hon har lärt sig sedan sist.

Lyssnar noga

Läshundar är tränade att kunna sitta nära, bli kramade och klappade, och att lyssna uppmärksamt på vad barnet läser. Ann Unosdotter demonstrerar genom att sätta sig tillrätta med hunden bredvid sig. Medan hon läser högt ur boken om Pettson tittar den gråa pudeln Amia intresserat på vad människan pekar på. Hon lägger fram en tass på boken och det ser ut som att hon på riktigt är intresserad av vad som står där.

Ettårig utbildning

Att bli godkänd som läshund tar drygt ett år och i Västmanland finns Svenska terapihundskolan som tillhandahåller utbildningen. I utbildningen ingår tre block: besökshundskurs, terapihundkurs och ett barnblock. Hundarna lämplighetstestas innan de får börja utbildas. Själva konceptet kommer från USA och heter R.E.A.D (Reading Education Assistance Dogs). Sara Karlberg som driver Svenska terapihundskolan har arbetat med R.E.A.D i cirka 4-5 år och hittills har 15 läshundar utbildats.