• Kristdemokraten Eva-Britt Sjöberg vill inte ha en kostnadsdrivande konkurrensutsättning. Foto: Tommy Pettersson

LOV i ny tappning

Just nu jobbar Norrköpings kommun med att få fram en ersättningsmodell för hemtjänsten som ska vara likvärdig för såväl privata aktörer som för kommunen när lagen om valfrihetssystem (LOV) införs senast 2018.

Det är Vård- och omsorgskontoret som arbetar med att tydliggöra tidsåtgången för utförandet av hemtjänstinsatser.

Norrköpings kommunfullmäktige tog i januari beslut om att konkurrensutsätta hemtjänsten enligt LOV. Det innebär att den enskilda hemtjänsttagaren vid införandet kan välja mellan kommunal hemtjänst eller hemtjänst från något auktoriserat privat företag.

– Att få kontroll på kostnadsfördelningen har länge varit efterfrågat från politiken och nödvändigt oavsett om vi inför LOV eller inte. För att få relevanta ersättningsnivåer är det absolut nödvändigt. Det är grunden för att LOV inte ska bli kostnadsdrivande, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Förbereder införandet

När kommunen börjar lägga ut uppdrag på privata aktörer måste det vara klart vilken ersättning utföraren ska ha och i förhållande till vilken insats. Tidigare har hemtjänsten planerats utifrån en total tid för insatserna. Kringtiderna för administration och transport mellan hemtjänsttagarna har inte synliggjorts i planeringen. Nu behöver kringtiderna synliggöras för att kunna avgöra hur mycket tid som faktiskt krävs för att uppfylla hemtjänsttagarnas behov. Den tid som tidigare legat i datorsystemet kommer att delas upp i flera delar så att det tydligt redovisas hur lång tid varje del tar och personalen kommer att se sin förflyttningstid i schemat.

– Hemtjänstpersonalen kommer generellt sett att vara på plats under lika lång tid som tidigare, därför ska inte detta påverka den enskilda hemtjänsttagaren. Skillnaden blir att logistiken och arbetsmiljön förbättras med en ökad tydlighet i vilka faktiska tider som gäller, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.