Lokaljournalistiken behövs mer än någonsin

När infrastrukturminister Thomas Eneroth gästade Transportforum för en tid sedan uttryckte han en djup oro för som händer med lokaljournalistiken.

Ministern pratade  om det nya digitala konsumtionsmönstret som håller på att växa fram i Sverige. Han oroade sig särskilt över den utveckling där vi snart har fler kommunikatörer än vad vi har journalister ute i kommunerna.

Stärka demokratin

Han och andra i regeringen hävdar att man med olika medel måste stärka den lokala demokratin och värna om den lokala debatten som förs på ett seriöst sett i den klassiska mediekanalerna. Även utvecklingen på nätet är ett område som bekymrade Eneroth. Näthat och trollfabriker frodas i samma vegetation som brottslighet och politiks påverkan från främmande länder

Eneroth hintade också att man i regeringskretsar pratade om att förbättra förutsättningarna för den oberoende lokala journalistiken både i tryck och på digitala plattformar.

Ensam är inte stark

Det kanske är naivt att tro att riksdagen ensamt ska kunna rädda lokaljournalistiken med tanke på den lavinartade utveckling som sker på internet. Olika utredningar och regeringsförslag har passerat revy och bäst före datum.

Tidningsmarknaden idag består inte enbart av att traditionella dagstidningar slåss om utrymmet på annonsmarknaden. Idag är det som Lennart Foss, koncernchef på NTM, mycket klok uttrycker det att största konkurrenterna är amerikanska jättarna, Facebook och Googles. Han pekar visserligen ut Aftonbladet som en mycket stor konkurrent också men det största hotet växer fram via social medier.

När NTM-koncernen nu köper Swepress tidningsrörelse, där  bland annat Norrköpings-Magazinet och lokaltidningen Vimmerby Tidning ingår, är det en mycket stor och betydelsefull insats för att rädda lokaljournalistiken inte minst i Vimmerby.