Lokalförvaltning får ny vd

Norrköpings kommuns nya bolag som ska förvalta kommunens lokaler har inte startat sin verksamhet ännu det gör man i början av januari nästa år.

Men man har dock hunnit att rekrytera en verkställande direktör. Det blir Micael Antamo som ska ratta bolaget framöver och han börjar sitt uppdrag den 11 januari.

Erfaren person

Han kommer från Region Östergötland, Landstinget i Östergötland där han sedan 2008 varit centrumchef för FM centrum, regionens bygg-, fastighets- och serviceverksamheter.

– Det känns fantastiskt stimulerande att få vara med och skapa något nytt och unikt för Norrköpings kommun samtidigt som jag är ödmjuk inför den utmaning som uppdraget innebär, säger Micael Antamo.

Från ABB-sfären

Micael har också en bakgrund från näringslivet främst inom ABB-koncernen och han har också arbetat flera år på Hyresbostäder i Norrköping AB. Micael har läst företagsekonomi och beteendevetenskap på Linköpings Universitet samt ledarskap och strategi på IHM Business School och IFL Handelshögskola.

– Vi är glada över att ha rekryterat Micael Antamo till det nya bolag. Vi ser att han genom sin goda erfarenhet kan samordna, driva och utveckla den nya verksamheten, säger Åsa Byman Falck kommundirektör och hon får medhåll avMårten Arnberg (S) som är styrelseordförande för det nya bolaget.

–Micael har en lång och gedigen erfarenhet av att utveckla verksamheter vilket har varit avgörande i rekryteringen av ny verkställande direktören. En viktig uppgift för förvaltningsbolaget blir att samordna upphandlingar och leda investeringsprojekt när det gäller ny- och ombyggnationer, säger Mårten Arnberg.

Bolaget kommer att utföra fastighetsförvaltning och fastighetsförädling i egen regi men även handla upp förvaltningstjänster. Man kommer även att arbeta med ekonomisk förvaltning, kundtjänst och kundvård samt uthyrning av lokaler och anläggningar. Lokaler som ägs eller hyrs av kommunen eller dess bolag, där det huvudsakligen bedrivs kommunal verksamhet