• Fredrik Bergqvist tycker att det är viktigt att värna om lokala yrkeshögskoleutbildningar. Foto: Kajsa Nilsson

Lokala yrkeshögskolor behövs

De moderata oppositionsråden Fredrik Bergqvist och Päivi Johansson är missnöjda med utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i Norrköping och lyfter i en interpellation fram att grannkommunen Linköping har betydligt fler utbildningar än Norrköping.

Det finns i dag nio YH-utbildningar med start hösten 2014 men oppositionsråden vill se fler. De menar att det i samband med bygget av Ostlänken och nya bostadsområden krävs fler utbildade personer, och att det dessutom kan vara ett sätt att få nytt jobb för arbetstagarna som drabbades i industrivarslen.

– Vi ska inte bara ha lika många utbildningar som i Linköping, vi behöver fler. Vi har 25 procent ungdomsarbetslöshet i Norrköping. Fastnar man i arbetslöshet kostar det mycket längre fram och därför är det viktigt att bryta arbetslösheten tidigt, hävdar Fredrik Bergqvist och säger att det är viktigt att värna om de lokala utbildningarna.

Lokala utbildningar

Östsvenska Yrkeshögskolan ägs av östgötakommunerna tillsammans och oppositionsråden är rädda för att kvaliteten på lokala utbildningar skulle försämras om de gick över i deras regi.

– De lokala utbildningarna har ett bra nätverk för praktikplatser och det finns risk att nätverket slås sönder om utbildningen skulle övergå i Östsvenska Yrkeshögskolan, säger han och tar upp yrkeshögskolan Logistikprogrammet som exempel.

Han påpekar också att argumentet att Linköping bara ligger fyra mil bort inte håller och att utbildningarna måste få finnas här i Norrköping.

– 20-åringar är mer rörliga men när man har blivit äldre och kanske har familj och barn är det inte lika enkelt att pendla till en utbildning 45 minuter bort, säger han.

Ostlänken

Inför bygget av Ostlänken krävs många yrkeskunniga personer och Fredrik Bergqvist lyfter fram att det bland annat krävs maskinförare.

– Det är visserligen några år kvar tills Ostlänken ska byggas men när bygget sätter igång behöver vi utbildade personer. Vi måste också förbereda för utbildningar som behövs längre fram, säger han.