• Krismöte i Rådhuset med Ann Revland, Lars Stjernkvist, Elisabeth Nilsson, Niclas Sjösten och Jan-Owe Larsson. Foto: Kajsa Nilsson

Ljus i varselmörkret

Norrköping har under den senaste tiden skakats av flera stora varsel inom industrin. Hundratals arbeten befaras försvinna och regionens aktörer kraftsamlar för att hitta lösningar för de drabbade.

– När det blir så många smällar på en gång för en enskild kommun så är det lätt att man ser väldigt mörkt på situationen. För de enskilda personerna som drabbas är det ett hårt slag, marken gungar under fötterna för alla som ser att jobbet försvinner. Jag skulle känna precis samma sak, säger landshövding Elisabeth Nilsson och fortsätter att prata om den trots allt stigande tillgången på arbeten i Norrköping.

– Det vi också måste titta lite mer på är att se ljus i mörker. När vi ser antalet nyanmälda jobb under 2013 så är det fler än 2012 och tidigare år.

Positiva strömningar

Även Regionförbundet Östsams ordförande Jan-Owe Larsson talar om en positiv utveckling för regionen.

– Norrköping är en viktig kommun i vår stora region och trots varslen ligger det ändå underliggande positiva strömningar för Sverige och Norrköping. Från Östsam kommer vi att fördjupa samarbetet med kommunen, länsstyrelsen och arbetsförmedlingen. Vi kommer inte att gå in i varselarbetet men vi sitter på resurser när det gäller kompetensförsörjning. Inom våra resurser kommer vi att prioritera Norrköping som nummer ett. Norrköping har arbetslöshet som sedan många år ligger ett par procent högre än i regionen i snittet. Vad Östsam kan hjälpa till med är att titta på strukturer, hur kan vi långsiktigt få ner arbetslösheten. Det här blir bredare än att just titta på dessa företag, säger han.

Utbildning

För att inte arbetslösheten ska öka i Norrköping presenterar kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist ett förslag som innebär att de varslade ska få möjlighet att omskola sig utan att behöva ta studielån.

– Med gemensamma insatser så ska vi se till att hotet inte ökar arbetslösheten. Det andra vi är överens om är att vi måste göra mer när det gäller omskolning och omställning. Vi måste ha beredskap för det om varslen verkställs. Det handlar om fler utbildningsplatser men det handlar också om att se över regelverk och se vad det finns för resurser för att göra det möjligt för människor att utbilda sig utan att ta studielån. Vi har väldigt många som är arbetslösa och som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Vi måste hitta sätt för att få in dem i utbildning och då kan det här med studiemedel vara ett hinder, säger han.