• Marit Bohlin är ordförande i LRF Ungdomen i Östergötland och kvalitetsingenjör på Holmen Timber i Norrköping. Hon tror på en ljus framtid för skogsbranschen som framöver behöver arbetskraft till många olika jobb. Foto: Leif Larsson
  • Marit Bohlin berättar att det finns massor av olika utbildningar inom trä och skog för den som är intresserad av en sådan yrkesbana. Foto: Leif Larsson

Ljus framtid för jobb inom skog

Skogen är en framtidsbransch vad gäller jobb. Det framhåller Marit Bohlin, ordförande i LRF Ungdomen i Östergötland. – Det är en generationsväxling på gång inom skogen och skogsindustrin så det behövs påfyllning med arbetskraft, fastslår hon.

Marit Bohlin är ett bra exempel på att personer med gedigen utbildning inom skog också får jobb i branschen. Hon är uppvuxen på en skogsgård i Dalarna, satte plantor när hon var fyra år och följde med sin pappa när han jobbade i skogen. Hon utbildade sig till jägmästare, som tar fem år, och tog examen 2011. Hon har arbetat på sågverk, hos LRF Konsult och de senaste 2,5 åren som kvalitetsingenjör hos sågverket Holmen Timber i Norrköping.

– Alla som går på högskola och utbildar sig till jägmästare eller skogsmästare (tar tre år) får jobb efter skolan, bedyrar Marit.

Många utbildningar

Hon berättar att det finns massor av utbildningar i landet som har med skog att göra. Sveriges lantbruksuniversitet finns i Umeå, Alnarp, Skåne och Ultuna, Uppland. Linnéuniversitetet har en skog- och träutbildning, i Gammelkroppa utbildas skogstekniker och så finns skogsprogrammen på naturbruksgymnasierna, som exempelvis i Vreta utanför Linköping.

– Högskoleutbildningarna är välfyllda och alla de som går ut skogsprogrammet som maskinförare på Vreta kan få jobb. Jag pratade med lärare där och de berättade att 25 stycken tog examen senast och nu går 10-15 elever i var och en av de tre årskurserna.

De arbeten som skogsutbildade kan få är av många olika slag. Marits klasskamrater har hamnat på skilda ställen.

– En jobbar med biobränsle på ett fjärrvärmeverk, en är virkesinköpare, en planerar skogsåtgärder i ett skogsbolag, en jobbar med skogsfrågor på näringsdepartementet. Det finns många jobb inom skog, från att sätta plantor till pappersjobb, redogör Marit.

En ljus framtid

LRF-bossen är övertygad om att skogen har en ljus framtid.

– Det är en framtidsbransch. Sverige behöver skogen och vi avverkar långt ifrån tillväxten. Det finns potential att avverka mer. Samtidigt måste vi hantera miljöfrågorna kontra produktionen, påpekar Marit.

Inom Lantbrukarnas riksförbunds ungdomsavdelning i Östergötland diskuteras många olika spörsmål. Biobränsle, matproduktion, äganderätt, miljö, EU-stöd med mera.

– Det är en stor spännvidd på frågorna. En sak som är högt på agendan hos oss är generationsskifte och ungt företagande. Det är en stor utmaning för jordbrukarfamiljer och de som har skog hur man ska gå till väga när det är dags byta ägare. Man kan behöva hjälp och LRF Konsult har träffar för att informera om generationsskifte, påpekar Marit.

Skogsägare

Det är vanligt att jordbrukare äger skog. Kopplingen är naturlig och i dagsläget är det bra att äga skog.

– I Östergötland finns mycket pappers- och massaindustri och många sågverk. Förutsättningarna att få avsättning för sin skog är goda. Inte minst nu när byggandet i trä ökar allt mer. Det har byggts mycket i trä förr men nu byggs även flerfamiljshus i trä, påpekar Marit.

Marit har varit ordförande i LRF Ungdomen i ett år, och med i styrelsen i två. Styrelsen består av sju personer från olika grenar inom de gröna näringarna. LRF Ungdomen driver bland annat frågor som företagsutveckling och opinionsbildning.

– Jag ville vara med och påverka, därför gick jag med i styrelsen. Jag brinner för landsbygden och alla verksamheter där, avrundar Marit Bohlin.