• En ny gång och cykelväg ska anläggas mellan E22 och Vammar. Foto: Tommy Pettersson

Liten kommun i utveckling

Valdemarsvik associeras med en fantastisk skärgård och en fin sommarstad men på senare tid har kommunen också förknippats med en gigantisk muddring av viken och stor miljösanering i Gusum.

Bortom dessa mediala händelser pågår det andra saker i Valdemarsvik som kan vara värda att uppmärksamma. Nere vid hamnområdet finns det planer på att bygga nytt för kommersiella ändamål och att utvidga med platser i hamnen för mindre båtar.

Barnen och framtiden

I tisdags invigdes också den nybyggda förskolan i Gusum av ordförande för barn och utbildningsutskottet Helen Johansson Kokkonen.

Den nya förskolan som har tre avdelningar är en indikation på att det finns familjer, barn och en känsla för Gusum och Valdemarsvik.

Nu förbereds det också för en ny gång- och cykelväg mellan E22 och Vammar köpcentrum. Arbetet som, utförs av Skanska, att anlägga den nya gång- och cykelvägen kommer att påbörjas i april och beräknas bli klar i mitten av september.

Valdemarsvik växer och då behövs det barnomsorg, affärer och framkomliga vägar för alla trafikantslag.