• Roxenfiskaren Anders Nilsson och Åke Wester är ute och spanar efter norsen igen. Foto: Tommy Pettersson
  • Gäddan, abborren och Anders är beroende av norsen. Foto: Tommy Pettersson

Lekplats för norsen öppnas

Motala ström och Svartån är vattendrag som ända sedan nittonhundratalets början har reglerats av vattenkraftverk för att vi ska få loss billig energi. Regleringen har inte gynnat faunan i vattendragen och ej heller i de sjöar som åarna rinner ut i.

I och med regleringen försvann stora delar av lekplatser och naturliga färdvägar för många arter. Nu på 2000-talet har medvetenheten ökat i hela Europa vilket innebär att man måste se över vattenkraftsregleringen kontra naturens och faunans förutsättningar.

För ett tag sedan togs ett handslag mellan länsstyrelsens länsfiskekonsulent och affärsenhetschefen på Tekniska verken. Handslaget bekräftade att man var överens om att släppa på vatten från dammen i Svartåfors vattenkraftverk i syfte att skapa strömmande vatten så att norsen kan leka igen.

Pådrivande i den här processen har varit vattenråden i Motala ström och Svartfors vattenråd. Men om sanningen ska fram så hade det hela inte varit möjligt om inte en envis herre vid namn Åke Wester, medlem i vattenråden, hade drivit på.

Nu leker norsen igen

Nu har Tekniska verken återigen beslutat om åtgärder som gynnar ett naturligt kretslopp och biologisk nytta för vår fauna under vattnet. I början av mars var det dags för verkställighet vid Svårtåfors kraftverk då släppte man på 500 liter i sekunden bredvid kraftverket. Vattnet strömmar nu in i en gammal flodfåra som inte haft påsläpp det senast århundradet. Syftet med att återskapa ett naturligt vattenflöde utan turbiner i vägen är att en av de mest viktiga beståndsdelarna i näringskedjan, norsen, ska kunna leka igen. Norsen utgör en väldigt viktig bytesfisk för gös, abborre och andra fiskarter.

Norsen har sedan förra året börjat uppträda igen större stim i utloppet av Motala Ström närmare bestämt vid Kungsbro. Norsen har varit nästintill försvunnen på grund av vattenkraftsregleringen i Svartåfors och i Motala ström samt på grund av stora flockar av skarvar och skrakar som kalasar på nors.

– Vi hade inte sett nors på flera år här i Roxen. Det är glädjande att vi nu kan konstatera att arten kommit tillbaka och det är stor nors som vi ser idag. Detta beror på att strömningen är perfekt för leken för närvarande , berättade Anders "Roxenfiskarn" Nilsson förra året och fortsatte.

– Under den perioden som korttidsregleringen pågick i Svartån och Motala Ström försvann norsen helt i Roxen. Även vid tillfällen då man reparerade vattenkraftstationer minskade beståndet. Men efter att Tekniska verken börjat med minitappning förra våren hoppas vi att norsen är här för att stanna, menar Anders som kanske kan se en ännu större tillväxt av nors nu.

Nästa steg tas i Svartåfors

Tekniska verken är ett stort bolag och har ett särskilt ansvar i regionen inom ett flertal områden inte minst inom vattenkraftsområdet. Nu tar man ett större ansvar genom att släppa förbi mer vatten i Svartåfors ner mot Roxen.

– Det känns bra att vi nu kan släppa på vatten förbi det kraftverk som ligger närmast Roxen. Det är en enkel åtgärd för oss. Vi förlorar lite elproduktion men det ger en biologisk nytta när norsen kan leka igen. Det är en åtgärd som vi även kan utvärdera effekterna av så småningom, berättar Anders Jonsson vd i Tekniska verken.

Möjligheterna att ordna fiskvägar som är fria från vattenkraftsregleringar pågår nu i regionen. Ett flertal utredningar har slutförts och snart kommer man att skapa några faunapassager på ett antal ställen i Östergötland.

Styrelsen i Tekniska verken tog med stöd av sina nya ägardirektiv tag i dessa frågor redan under våren 2015. Ordförande Nils Hillerbrand är medveten om hur pass viktig vattenfrågan är.