• Barnen Arvid, Astrid, Ida och Tia går på öppen förskola i Östra Eneby och inspekterade det nya altarskåpet. Foto: Kajsa Nilsson
  • Altarskåpet är tillverkat lokalt av Komårdens snickeri. Foto: Kajsa Nilsson
  • Marie-Louise Renmark har sytt dräkterna och Lilian Andersson kom på idén om altarskåpen. Foto: Kajsa Nilsson
  • Nattvarden i miniatyr. Broderierna är gjort av Christel Karlsson. Foto: Kajsa Nilssoon
  • Genom barnaltarskåpet kan ämnen som döden behandlas med barn och ungdomar. Foto: Kajsa Nilsson

Lekfullt altarskåp i Kolmårdens församling

Nu kan barn och ungdomar ta till sig de kristna gudstjänsttraditionerna på ett lekfullt sätt. Nyligen invigdes fem barnaltarskåp inom Kolmårdens församling i Norrköping. Ett av skåpen står i Östra Enebys kyrkas församlingshem.

Det var på initiativ av barnledaren Lilian Andersson som skåpen hittade till församlingen.

– Jag gick en kurs i pedagogiskt ledarskap via stiftet och där fick vi i uppgift att genomföra ett projekt. Barnaltarskåp finns sedan tidigare i Västerås och i Linköpings domkyrka och jag tyckte att det vore bra att ha här också, säger hon.

Handgjorda i trakten

Skåpen är gjorda av Fredrik Erneberg och Mikael Andersson på Kolmårdens snickeri och innehåller alla detaljer som behövs för att fira en högmässa, det vill säga en gudstjänst med nattvard. Marie-Louise Renmark som också arbetar som barnledare har sytt prästklädseln.

– Meningen är att man ska leka med barnaltarskåpet. Jag tror också att det kan komma till användning för konfirmander och skolor, säger Lilian Andersson.

Prata om döden

Även döden kommer att behandlas med hjälp av barnaltarskåpet. Till skåpet hör nämligen en kista med en handdocka.

– Om vi använder dockan och pratar med barnen om döden genom den blir det lättare för dem att förstå, säger hon.