Läspedagoger hjälper lågstadieelever

Söderköpings kommun har anställt fem läspedagoger. De ska hjälpa barn på lågstadiet att bli bättre på att läsa och förstå vad de läser.

– Vår tanke är att läsningen är grunden för allt skolarbete. Om läsningen är på en bra nivå så har man mycket gratis i allt skolarbete, konstaterar Kristin Österström, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Söderköpings kommun har fått resurser från den statliga Lågstadiesatsningen och valt att lägga pengarna på läspedagoger. Fem personer på 4,8 nya tjänster har fått uppdraget. Alla har erfarenhet från skolan och de har arbetat som speciallärare, lärare och förskollärare i både privat och kommunal regi.

– Det här med att förbättra läsningen har vi arbetat med länge men att nu få fler personer som gör det blir en injektion. De är redan i gång med sitt arbete, förtäljer Kristin Österström.

Intensivläsning

Hon påpekar att läskunnigheten och läsförståelsen behöver förbättras bland lågstadieeleverna i Söderköping.

– Söderköping ligger inte dåligt till jämfört med övriga riket men i exempelvis årskurs två läser inte alla elever på en åldersadekvat nivå. Det är vi inte nöjda med. Målet är att alla ska klara det. Här kommer läspedagogerna in i bilden. Deras arbete ska utföras på olika sätt men en variant blir den viktigaste.

– Huvuduppgiften blir intensivläsning, både i läsgrupper och med enskilda elever. Det kan till exempel pågå varje dag i sex veckor. Intensivläsning har visat sig vara en effektiv metod, berättar utvecklingsledaren.

Kontrollera läskunnigheten

Statsbidraget som Söderköping fått sträcker sig över nästa läsår och sedan ska man söka nya bidrag.

– Vi vet inte om vi får dem men nu har vi anställt och deras kompetens har vi ju kvar.

För att ytterligare förbättra och kontrollera läskunnigheten inför Skolverket tester för lågstadieelever i landet.

– Det är inte nationella prov utan mer en nationell avstämning. I Söderköping ska vi testa i vår och från och med nästa läsår blir det obligatoriskt för alla elever på lågstadiet, upplyser Kristin Österström.