• Fria Läroverken har numera juridik som en av inriktningarna. Foto: Anders Magnusson Karlsson

Läs juridik på gymnasiet

Fria Läroverken inför en ny inriktning på skolorna i Linköping och Norrköping till läsåret 2016/17. Nu kan man välja inriktningen juridik.

– Det finns stor efterfrågan på den inriktningen. Vi har tidigare haft

juridikinriktning på vår skola i Karlstad. Eleverna trivs bra där och nu börjar vi med inriktningen i Linköping och Norrköping, berättar Christine Karmfalk, vd på Fria Läroverken.

Juridikens betydelse

Louise Jonshagen är biträdande rektor på skolorna i Linköping och Norrköping och har bra koll på vad som skiljer en vanlig ekonomiinriktning från den nya med juridik på schemat.

– I inriktningen får eleverna kunskaper om juridikens betydelse i vårt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. De kommer att läsa samtliga kurser inom juridik, som erbjuds på gymnasiet, och läser därmed mindre matematik och ekonomi, säger hon.
Inriktningen riktar sig till de som har ett kombinerat intresse för rättvisa, juridik och ekonomi.