Lärlingsutbildningar för lägre arbetslöshet

Det går bra för Sverige, men i Norrköping har vi utmaningar för att unga och invandrare ska gå från skola eller utanförskap till ett jobb. Att ha en arbetsplats är en central faktor för att skapa viktig social gemenskap med arbetskamrater.

I Linköping läggs mindre pengar på arbetsmarknadsåtgärder än i Norrköping. Ändå har man lägre ungdomsarbetslöshet. Vad gör de som inte det socialdemokratiskt ledda styret i Norrköping gör? Jo, de satsar på företagen. Det är där jobben skapas. Fler som jobbar ger mer pengar till välfärden.

För att ungdomar och invandrare ska få sin plats på arbetsmarknaden måste det finnas en samverkan mellan kommun och företag. Fyra av fem jobb skapas av företag och vi politiker ger förutsättningarna. På kommunnivå vill jag göra det genom ännu bättre service och genom att införa en servicegaranti.

Allting hänger ihop. Folkpartiet vet att det finns skoltrötta elever. Och vi vet att alla inte vill bli akademiker. Därför kommer vi jobba hårt för att införa lärlingssystemet. Idag hoppar elever av gymnasiet. Det vill vi i Folkpartiet ska ett få ett stopp. Lärlingssystemet fungerar väl i länder som Österrike och Danmark. Både ungdomarna och företagare är nöjda och dessa länder har lägre ungdomsarbetslöshet än vad vi har i Sverige.

I motsats till Folkpartiets principer står Socialdemokraterna och tror att alla är lika och kan pressas in i en och samma mall. Vid regeringsskifte vill man införa ett tvång på gymnasieutbildningen. Alla ungdomar måste gå gymnasiet i tre år och alla måste nå högskolebehörighet.

Vi står inte enbart inför ett val till Sveriges riksdag, kommuner och landsting. Vi står också inför ett vägval, vilka värderingar ska få styra vårt land, vårt Östergötland och vårt Norrköping? Det finns krafter som frågar varifrån du kommer, det finns krafter som frågar vilket bidrag du vill ha. Jag frågar istället vart är du på väg och vad vill du bidra med. Min uppgift är skapa förutsättningarna för att få fler människor att nå sin dröm, och få fler människor ut i ett arbete.

Charbel Malki