• Just nu byggs det för fullt i Strömparken, frågan är om det också blir bostäder framöver. Foto: Kajsa Nilsson
  • Just nu byggs det för fullt i Strömparken, frågan är om det också blir bostäder framöver. Foto: Kajsa Nilsson

Länsstyrelsen avslår överklagan

Detaljplanen för byggnationen i Strömparken har överklagats av flera parter men Länsstyrelsen avslår överklagandet. Orsakerna är inte tillräckliga för att riva upp detaljplanen.

– Vi finner dels att handläggningen av detaljplanen har följt plan- och bygglagens regler, dels att kommunens ställningstaganden i planen stämmer överens med dessa regler, säger chefsjurist Kristina H Samuelsson.

Kulturhistoriskt område

Det som ligger till grund för överklagan är en hänvisning till att området är kulturhistoriskt och att en bebyggelse kan förstöra den miljön. Andra punkter som tagits upp är strandskyddsintresset samt boendemiljön. Bland de klagande finns fyra ägare och boende i grannfastigheter samt två miljö- och naturskyddsföreningar. Länsstyrelsen menar att intresset för att bygga väger tyngre än strandskyddsintresset samt poängterar att området tidigare varit bebyggt.

Kajsa Nilsson

kajsa.nilsson@norrkopingsmagazinet.se