• Fredrik Bergqvist vill se en långsiktig hushållning med ekonomin. Foto: Tommy Pettersson

Långsiktiga spelregler krävs

Skolan är just nu i det politiska blickfånget. Alla partier vill profilera sig vad som ibland bruka betecknas som Björklundsfrågor.

Även ute i kommunerna försöker partierna att satsa på olika sätt i skolans värld. Norrköpings kommun behandlade i veckan sin treårs budget och även då stod skolan i centrum.

Tråkigt eller seriöst

Det blir alltmer svårt att se de ideologiska skillnaderna i respektive partis skolpolitik. Det räcker inte att titta på hur mycket pengar som satsas utan man istället se var satsningen sker.

– Vi gör en kraftig satsning på lärarlöner på grund av att det krävs för att bli en attraktiv arbetsgivare och kunna konkurrera med andra kommuner. När man tittar på vad som har betydelse för en bra skola så pekar allt på att det är läraren som är den enskilt viktigaste faktorn för at lyckas, säger oppositionsrådet Fredrik Bergqvist och skickar samtidigt en känga åt majoriteten.

– Vi väljer i övrigt på att lägga en ansvarsfull och långsiktigt hållbar budget och inte springa runt och lova extra allt till alla. Det kanske låter lite tråkigt inför ett kommande valår men vi hoppas att väljarna prioriterar långsiktiga spelregler istället för att gå ut och låna pengar. Vi anser att majoritetens investeringsbudget utgår ifrån att vi redan har en Ostlänk. Men faktum är att vi har inte de pengarna i Norrköping idag.