• Ludvig Takacs och Johan Nylund samtalar med kommunalrådet Fredrik Bergkvist om den prekära situationen. Foto: Tommy Pettersson

Lång väntan på bygglov

Norrköpingsföretaget Scandinavian LED Consulting AB har fått blankt nej till bygglov för sina storbildsskärmar och går nu och väntar på att få upp ärendena igen hos Byggnads- och miljöskyddsnämnden. Men det paradoxala är att nu ligger man helt plötsligt sist i kön för de lägen man ansökt om.

En annan intressent har nämligen ansökt om bygglov för skyltar på samma ställe och då riskerar Scandinavian LED Consulting att få ett nej igen. Man hamnar i ett Moment 22 på grund av stelbenta tillämpningar av tjänstemän och politiker i Byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Efter en lång tids arbete och väntan fick grundarna till Scandinavian LED Consulting igenom sina första bygglov för digitala storbildsskärmar i Norrköping. Skärmarna har premiumlägen och är lokaliserade i anslutning till Ingelstad Handelsplats samt Östra Söderleden.

– Det känns bra att vi nu kan påbörja vår satsning som kommer gå under namnet Föreningsreklam i Norrköping, berättade Johan Nylund, projektledare och delägare vid det tillfället.

Förhoppningen var vid samma tillfälle att man skulle erhålla fler bygglov eftersom man hade ansökt om ett tiotal bygglov runt om i Norrköping. Bygglov av denna typ har tidigare handlagts på tjänstemannadelegation med stöd av antagen skyltpolicy från 2011 och riktlinjer från Tekniska Kontoret, men har i det aktuella fallet lyfts upp till politikerna i Byggnads- och miljöskyddsnämnden där man var oeniga. Företaget ger inte upp trots att man fått kalla handen men man är smått irriterade över handläggningen.

– Man tog in Trafikverkets tyckande vid beslutet och sade nej till vår ansökan. Tyvärr var man dåligt pålästa eftersom Trafikverket bara har remisspåverkan fram till femtio meter och det här bygglovet ligger utanför området, säger en förvånad Johan Nylund.

Först ja sedan nej

Projektet presenterades för Näringslivskontoret, lokala politiker samt vår Landshövding Elisabeth Nilsson tidigt under 2014. Man fick med sig ett officiellt stöd från kommunen samt vår Landshövding till vår resa till Kina, där finansiellt stöd samt leverantör för projektet söktes. Under företagets utdragna bygglovsprocess har man också fått ett mycket starkt stöd från Alliansen.

Hela projektet bygger på att anslutna föreningar delar på 10 procent av omsättningen gemensamt och aktiva föreningar som förmedlar eller säljer egna reklamkampanjer ersätts med 25 procent exklusiv försäljningsprovision.

Att ansluta sig som förening till Föreningsreklam i Norrköping är kostnadsfritt och medför inga andra förpliktelser än att låna ut föreningens logotyp till företagets hemsida.

– Vi har hela tiden haft en stark tro på vårt lokala föreningsliv, som enligt oss har de starkaste nätverken lokalt och en mycket hög förtroendenivå. Att arbeta med egna provisionsförsäljare har aldrig varit ett alternativ och viljan och engagemanget att stödja lokalt föreningsliv har alltid varit stor. Tillsammans med stadens idrottsföreningar hoppas vi kunna etablera Norrköpings starkaste mediekanal, där upp till 35 procent av annonsomsättningen tillägnas föreningarna, säger Ludvig Takacs, föreningsansvarig och delägare.