• Här medverkar landshövdingen under Bondens egen marknad tillsammans med Louise Ridderström från Östgötamat. Foto: Tommy Pettersson

Landshövdingen utses till matambassadör

För andra året i rad utser ekonomiska föreningen "Östgötamat" en ambassadör för den regionala livsmedels produktion.

Föga överraskande men väldigt rättmätigt utsågs vår Landshövding, Elisabet Nilsson till "Årets Östgötamatambassadör" får år 2016.

Nytt förordnande

Nyligen fick Elisabeth Nilsson ett nytt förordnande som landshövding fram till 2018. Ett regeringsbeslut som Östgötarna gillade skarpt och nu är det dags för nästa "Uppdrag".

– Mycket hedrande! Tänk om mina föräldrar hade levt, då hade jag skickat motiveringen till dem och jag är säker på att de hade varit stolta, säger Elisabeth Nilsson som faktiskt är uppvuxen på en bondgård, långt upp i Bottniska viken och hon är således van att äta den mat som kommer lokalt från hemmaplan.

Strategiskt initiativ

I Östergötland har landshövdingen i Östergötland tagit initiativ till arbetet för en regional livsmedelsstrategi. Den handlar bland annat om att öka medvetenheten om vikten av lokal och även svensk mat och att öka efterfråga på sådana varor.

– Det handlar också om, på lång sikt, vår försörjningstrygghet. Och om kvalitet. I Sverige används inte antibiotika som en del av fodret till djuren och vi har en djurhållning som hör till världens bästa, menar Elisabeth Nilsson som även tycker att vi alla ska reflektera mer över vad vi köper för mat och att vi bör fråga efter svenska varor i affärerna.

– Jag är själv inte fullständig renlärig, utan syndar ibland. Men jag tittar väldigt noga till exempel på var kött kommer ifrån, inte bara var det är förpackat.

Reportage i tidningen

Nilsson tror på kundernas påverkan och att de enskilda medborgarna får upp intresset för det lokala genom till exempel reportage i tidningar och teve, i sociala medier och i arrangemang som Årets Östgötakock. Den offentliga upphandlingen är en annan viktig del inom den regionala livsmedelsstrategin, så att mer närproducerad, och mer svensk, kan köpas in till skolor och omsorg.

– Det är mycket som påverkas beroende på vad vi väljer för mat, inte minst själva livsmedelsbranschen. Bara i Östergötland beräknas cirka 14 000 människor arbeta inom livsmedelssektorn. Våra beslut är också viktiga för handelsbalansen.

Utmärkelsen delas ut till den person eller företag som genom sitt arbete verkar för:

- Att arbeta för ett hållbart samhälle samt stimulera till ökad livsmedelsproduktion.

- Att sprida information om lokal mat och dess mervärden.

- Att öka kunskapen och intresset för balanserad mat som leder till god hälsa

- Att hitta glädjen med god och hållbar mat