Lägre arbetslöshetbland unga kvinnor

Arbetslösheten i Östergötland är i stort sett oförändrad jämfört med mars förra året. Men samtidigt är det stora skillnader mellan olika grupper. Det gäller bland annat arbetslösheten bland ungdomar som är betydligt lägre för unga kvinnor än för unga män.

Arbetslösheten i Östergötland ligger nu på 8,8 procent, vilket är samma nivå som i mars förra året. I riket som helhet är arbetslösheten 7,7 procent.

Tydligt hos ungdomar

Det är högre arbetslöshet bland män jämfört med bland kvinnor, 8,0 procent för kvinnor i Östergötland och 9,5 procent för män. Skillnaden är särskilt tydlig hos ungdomar (18-24 år), där arbetslösheten för kvinnor är 9,8 procent, medan den är 15,2 procent för män.

Arbetsmarknaden i Östergötland är stark, men det är framför allt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är fler unga kvinnor än män som slutför gymnasiet och studerar vidare. Det är därför viktigt att motivera fler unga män till studier, vilket inte minst gäller de unga män som är nyanlända i Sverige, säger Håkan Lindell, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Totalt är ungdomsarbetslösheten i Östergötland 12,6 procent, vilket är en minskning med 2,2 procentenheter. Med undantag av Ydre och Ödeshög har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets kommuner. Valdemarsvik, Motala och Vadstena är de kommuner där ungdomsarbetslösheten har sjunkit mest.