• Rullstolsburna får tillgång till ett av Östergötlands finaste naturreservat.Foto KustCamp Ekön

KustCamp fick rätt mot länsstyrelsen

Förra veckan kom domen i Mark och miljööverdomstolen som ger företaget Tjust Fritid vidare möjlighet att ha kvar sina villavagnar anpassade för rullstolsburna på sin camping i Eköns naturreservat.

Naturreservat är, av lätt begripliga skäl, omgärdat med restriktioner för att undvika allt för mycket mänkslig påverkan. Länsstyrelserna i landet är tillsynsmän och upprätthåller en lagstadgad nivå på eventuellt verksamhetsinnehåll i naturreservaten.

Överklagandet i Valdemarsvik

Förra året i mars beslutade Länsstyrelsen i Östergötland om ett vite på 10 000 kronor för att Tjust Fritid AB skulle ta bort sex villavagnar/stugor från ett område som saknade tillstånd. Tjust fritid överklagade då länsstyrelsens beslut till första instans, Mark-och miljödomstolen. Tingsrätten ändrade visserligen på vitessumman till 5 000 kronor men stod kvar i kravet att avlägsna villavagnarna. Skam den som ger sig. Nytt överklagande till Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen och då kom upphävandet av Tingsrättens och länsstyrelsens tidigare beslut.

– Domen som upphäver myndighetens beslut är naturligtvis glädjande och vi får nu en chans att diskutera vidare med länsstyrelsen i Östergötland. Domen visar att vi haft rätt i vårt framhärdande att länsstyrelsen inte behandlat ärendet på rätt sätt, säger Michael Carlsson från Tjust Fritid i en kommentar.

– Det ger oss också en möjlighet att ytterligare framföra vår och kommunens åsikt att tillgänglighet för rörelsehindrade är viktigt. Det som prövats är om föreläggandet att avlägsna sex villavagnar anpassade för rullstolsburna var riktigt. Det vi och länsstyrelsen i grunden varit oense om, är om utbytet av en årsuppställd husvagn mot en lika stor villavagn, dvs den saknar registrering hos transportstyrelsen, utgör ett så stort hinder för det rörliga friluftslivet, att det är viktigare än att rullstolsburna gäster får tillträde till ett av Östergötlands finaste naturreservat för rörligt friluftsliv.

Besöksnäring kontra natur

Visit Östergötland har beslutat sig för att en av de grupper som de vill satsa på i besöksnäringen är de med särskilda behov, som exempelvis kustnära områden med skyddsvärda miljöer.

– Vi kommer nu att bjuda in både länsstyrelsen och Visit Östergötland, tillsammans med kommunen till överläggningar om tillgänglighet i reservatet, och hoppas på att vi tillsammans skall kunna förmedla värdet av att även gäster med särskilda behov ges tillträde till Eköns naturreservat.Vi tycker att istället för att avskaffa denna möjlighet, borde vi föra en dialog om vad mer i reservatet som kan göras tillgängligt. Det vinner alla på, man behöver inte vara rullstolsbunden för att ha svårt att komma ner för klipporna till vattnet idag, berättar Michael Carlsson.