Kulturens utmaningar eller utmanande kultur?

Härförleden samlades ett hundratal personer med kulturella anknytningar på Konsert och Kongress i Linköping för att prata om kulturens roll och utmaningar. En mängd olika föreläsare fanns på scenen för att belysa ämnet från olika håll.

Maria Brusman är kulturstrateg på Region Öst och lite av den som håller i dagens övningar.

– Vi i regionen har en sådan här konferens varje år och i år har den alltså fått rubriken "Kulturens utmaningar eller utmanande kultur?" och tar upp just vilka utmaningar som finns för kulturen och de som arbetar med den. Här idag finns det både politiker, tjänstemän, utövare och andra som arbetar med kultur.

Kulturens utmaningar

Under dagen talade flera intressanta personer som, till exempel, Niels Righolt, som beskrev de aktuella kulturpolitiska tendenser och prioriteringar ur ett nordiskt perspektiv, Stina Oscarson, som ska talade om vad som hotar den fria konsten i dag och Lars Strannegård, som har utforskat skärningspunkterna mellan ekonomi och kultur. Intresset var från början stort och enligt ett pressutskick hade hela 150 personer anmält sitt intresse för att vara med. Maria Brusman igen:

– Det är viktigt att lyfta kulturen och de förutsättningar som finns för olika utövare nu och i framtiden. Vi inom regionen är ju med utför de olika kulturpolitiska beslut som fattats.