• Mountainbike och fågelskådning stod på programmet när kronprinsessan Victoria besökte Linköping.Foto: Bo Bäckman

Kronprinsessan Victoria besökte länet

Kronprinsessan Victoria besökte länet  för att namnge H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn och ungdomssjukhus på universitetssjukhuset i Linköping. Dessutom vandrade hon runt i Tinnerö med ett sort antal medvandrare och ett medieuppbåd i bakhasorna. Mountainbike, fågelskådning, orientering och ett antal stationer där lokala föreningar stod på schemat när Kronprinsessan Victoria besökte Tinnerö.

I september påbörjade Kronprinsessan Victoria en serie av vandringar genom Sveriges alla landskap. Syftet är att uppleva en del av Sveriges tillgängliga och variationsrika natur samt lyfta värdet av friluftsliv och rörelse. Den 26 oktober var det Östergötlands tur att få besök av Kronprinsessan som knallade en cirka 3,5 kilometer lång vandring mellan Rosenkällasjöns nordvästra del och mountainbikebanan i närheten av Fröberget i Linköping.

Landshövding Elisabeth Nilsson, Linköpings borgmästare Helena Balthammar och kommunekolog Anders Jörneskog agerade ciceroner på färden genom eklandskapet.

Böljande beteslandskap

Linköpings kommun förvärvade hela det militära övningsområdet 2002 och i juni 2006 bildades det 687 hektar stora naturreservatet med namnet Tinnerö eklandskap – kultur och natur.

Mycket arbete har lagts ner på att göra området attraktivt för besökare. Kommunen har anlagt vandringsleder, spänger, fågeltorn och rastplatser med information. Ett arbete som varit mycket lyckosamt – idag är Tinnerö kanske Linköpings mest välbesökta friluftsområde med cirka 100 000 besökare årligen. Inför 2018 väntar nya spännande satsningar.

– Kommunens roll för att skydda tätortsnära natur är viktig. Vi behöver skydda natur dels för känsliga djur- och växtarter, och dels för att ge människor upplevelser och återhämtning på fritiden, säger kommunekolog Anders Jörneskog.