Krönika vecka 47

Nu börjar en ny opposition att formera sig i Norrköping. Uppenbarligen har moderaterna hanterat sin besvikelse över att Allianssamarbetet sprack mitt itu och går ut offensivt. Miljöpartiet, Vänsterpartiet har också gått vidare och profilerar sig var och en för sig utan nostalgiska tillbakablickar.

Den styrande kvartetten Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska nu slutföra det kommunala året genom att fastställa kommunalskattens nivå i november och i december måste man trycka igenom sitt första budgetförslag som bör peka ut en hållbar politisk riktning inte bara ett år i taget utan för en hel mandatperiod.

Bygga ifatt

Moderaterna i Norrköping vill bilda ett Företagscentrum i syfte att påskynda handläggningstider för nya detaljplaner och bygglov till att enkelt kunna svara på allmänna frågor om kommunprocesser.

Man vill även inrätta ett Företagsutskott som ska jobba nära de nämnder som möter företagen i Norrköping. Man vill effektivisera stadsplaneprocessen och ger en bra koordination i detaljplanefrågor mellan Stadsplaneringsnämnden, tekniska nämnden och byggnads- och miljöskyddsnämnden. Lovvärt med tanke på den byggboom som Norrköping är början av just nu. Det blir dock Kvartetten som får hantera växtverksproblematiken med ett bostadsbyggandet som inte har skådats sedan, Miljonbyggnadsprogrammet?

Angenäma problem kan tyckas men på intet sätt lätthanterliga problem. Med en prognostiserad bostadsproduktion på drygt tusen lägenheter per år de kommande åren har man lite att bita i.