Krönika vecka 45

Nu lagom till att den nya politiska ledningen bänkat sig i Rådhuset får man ett betänkande att besvara från Trafikverket.

”Framtidens trafikledning på färre ställen” heter Trafikverkets utredningsrapport somskickades ut till berörda kommuner, länsstyrelser, myndigheter, trafikhuvudmän, och trafikantoperatörer. Nu vill man in svar inom en månad. Snabba bud Norrköping.

Centralisering till Stockholm

Trafikverket konstaterar lite plakatmässigt att samhället och omvärlden förändras snabbt vilket ställer allt större krav på utvecklingen av trafikledning, framför allt på järnvägen. Rapporten handlar bland annatom införandet av ett nytt tågledningssystem i Sverige, fortsatt avveckling av lokalstyrningen av vissa järnvägssträckor. Det är tydligen redan beslutat att ett nytt gemensamt tågledningssystem, Ntl, ska införas 2019.

Utredningen föreslår nu att det blir fyra stycken trafikcentraleri stället för som i dag åtta trafikcentraler, som ska hantera väg- och järnvägstrafiken i landet. I sin centraliseringsiver föreslår man att Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle ska vara trafikcentraler. Men centralerna i Boden, Ånge, Hallsberg och Norrköping ska avvecklas.

Vässa remisspennan

Stjernkvist och han nya majoritet får nu vässa argumenten och försöka rädda, inte enbart de cirka femtiotalet jobb som nu är hotade i Norrköping, utan framför allt gå emot en ökad centralisering tillredan överhettade storstadsområden.

Norrköping är inte hårdast drabbad utav Trafikverkets förslag. Man kan stilla undra vad folk säger i kommuner som Ånge, Boden och Hallsberg.