Krönika vecka 43

Nu är det mesta avklarat på den parlamentariska arenan. Vi har fått nya politiska konstellationer i riksdag, landsting och i våra östgötska kommuner. Gemensamt för de flesta majoritetsbyggena är att politiken går in i en mittenfåra och att man därmed tar avstånd mot framförallt främlingsfientliga krafter i samhället.

Kanske är det detta som den svenska medborgaren vill ha. Det är inte för inte som vi andvänder av begreppet lagom är bäst. Faran med att nästan alla samlas i mitten är att ideologin blir mindre synlig och skillnaderna i politiken blir mer utsatt för kortsiktiga valvindar.

Men låt oss ge de nya politiska majoriteterna en chans innan vi dömer ut dem. Måhända kan en ny sortsoppositionspolitik vakna till liv och nya idéer mejslas fram de kommande fyra åren.

Tillbaka till vardagen

När valpamfletterna från EU-val och nationella val städats undan är det tillbaka i selen för våra förtroendevalda. Det är dockinte tillbaka till en grå vardag för Norrköpingspolitikerna utan mer direkt in iett antal spännande utmaningar.

I måndagsfiradeNorrköping att man har uppnått 135 000 invånare och därmedflåsar Linköping i nacken. Både konkurrensen- såväl som samarbetet mellan de båda största kommunerna i länet är positiv och kan utvecklas ytterligare. Men utmaningarna är många och måste tacklas. Bostadsfrågan är fortfarande ett bekymmer i Norrköping inte minst nu när kommunen blir alltmerattraktiv förinflyttad arbetskraft.