Krönika vecka 21

På söndag är det val till Europaparlamentet. I valen till Europaparlamentet brukar det inte vara någon folkrusning till valurnorna direkt. Valdeltagandet är, för att prata klarspråk, ett demokratiskt nederlag.

Ute i Europa går det drygt 26 miljoner människor arbetslösa och över sex miljoner av dem är ungdomar. Om vi har den minsta tilltron till den representativa demokratin så borde dessa arbetslöshetssiffror vara nog för att sätta sig in i- och delta i EU-valet.

Den 25 maj 2014 hålls valet till Europaparlamentet i Sverige inför nästa femårsperiod och när det är över bänkar sig  nya parlamentets 751 medlemmar. Vi kan i och med valet vara med från Sveriges sida att stoppa den ultrahögervåg som sveper över Ungern, Frankrike och i viss mån över Sverige.

EU är ett unikt politiskt samarbete mellan 28 representativa demokratier i Europa. Oftast fokuserar folks diskussioner tyvärr över lustigheter kring snus och gurkors utseende men det finns viktigare och mer ideologiska vägval i EU s framtid än dessa byråkratiska missfoster.

Den gemensamma marknaden har blivit en viktig handelsmakt och därmed också en viktig påverkansfaktor i andra internationella frågor.  EU ländernas produktion av varor och tjänster är större än den amerikanska ekonomins dito.

EU är världens största handelsmakt. EU är också världens största exportör och därmed en maktspelare på världsarenan. Den stora utmaningen är att utveckla visionerna från bildandet av kol och stålunionen på 1950 talet.

Gå och rösta på söndag.