Krönika 2014-05-07

Den 25 maj börjar det. I och med valet till Europaparlamentet blir det datumet, om du inte väljer att förtidsrösta, starten på en viktig och medborgerlig handling. Europavalet är inte någon förövning för riksdagsval samt kommun- och landstingsval den 14 september. Måhända kan europapolitiken tyckas var långt borta och aningen abstrakt. Kommunpolitiken är nog mer konkret och hemtam för både väljare och politiker. Men som alla vet är det ingen motsättning mellan global och lokal politik om ideologin får utrymme.

EU-valet hålls vart femte år och då för att välja ledamöterna av Europaparlamentet som till denna omgång 2014 kommer att få än mer att säga till om både parlamentariskt och i den vardag som vi kallar vår egen.

Vi och dom?

När vi får röstkortet hemskickat bör vi se det som en uppmaning till att vara med och påverka framtiden och då inte enbart på själva valdagen utan alla övriga dagar på året också. Valdeltagandet har i europasammanhang varit skrämmande lågt. Dags för en skärpning nu. I första hand röstar vi på ett parti och förhoppningsvis även på en urskiljbar ideologi men man personröstar också. Personlighetens roll i politiken är svårdefinierbar och en smula underskattad. En person som mer än någon annan skulle kunna resonera vad ideologi och personlig övertygelse kan åstadkomma är Göran Färm.

Kommunpolitik är rolig

Göran Färm, socialdemokraten från Norrköping lämnar nu EU-parlamentet i år efter att ha suttit med där till och från sedan år 1999. Han har varit en tungviktare på många sätt och vis. Han är en Socialdemokraternas sex ledamöter och har arbetat i toppen med det mäktiga och svårarbetade budgetutskottet. Det ska bli spännande att se vad han tar sig för härnäst men ingen tror på att han kommer att pensionera sig politiskt. Vem vet han kanske dyker upp i kommunpolitiken i Norrköping så  småningom.