Krönika 2014-03-12

Valrörelsen har börjat

Politikerbesöken och valkonferenserna avlöser varandra i Norrköping. Det märks att valet i höst närmar sig. Det som i media kallas för supervalåret inleds med ett val till parlamentet i Europeiska unionen i maj och fortsätter sedan med en, förhoppningsvis het, politikervecka i Almedalen för att senare avslutas i september med de tre nationella valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Trianguleringsprocessen

Nu har också den sedvanliga spekulationen startat om vilka regeringsdugliga konstellationer som är möjliga. I riksdagen är det inte möjligt att något parti byter block med i landstinget såväl som inom kommunalpolitiken brukar ibland pragmatismen spela en roll och därmed sudda i ideologin. Det verkar vara ovanligt trångt i mitten i svensk politik och den så kallade trianguleringen handlar tyvärr mest om vad det andra blocket eller partiet har för sig mer än att man går tillbaka och kollar in sitt eget partiprogram.

Vänta till efter valet

Möjligen blir det ytterligare ett spänningsmoment att vi inte ens på valdagen kan se om vi röstade på det alternativ som tog den operativa makten men det gynnar inte den representativa demokratin i Sverige på lång sikt.