Krönika - Lyfter Norrköping?

Förra veckan kom EU-kommissionens nya riktlinjer där offentligt stöd till regionala flygplatser nu tillåts. Efter en segdragen kamp som socialdemokratiska europaparlamentariker fört kan nu inte minst Norrköpings flygplats andas ut ett tag. Till nästa gång det kommer förslag som anses snedvrida konkurrensen i hela EU (ropa). Hade man framhärdat i sin tidigare hållning skulle nedläggningar av regionala flygplatser i Sverige varit nära förestående.

EU-kommissionen hävdar att det offentliga stödet snedvriden konkurrensen mellan flygplatser. Men förhållandena är inte likartade i EU. Svenska regionala flygplatser har till stora delar byggts upp i samförstånd med kommunala och statliga  myndigheter och stöd.

Tudelad framtid

Norrköping har gått in i en ny och svåranalyserad fas i sin historia. Den starka befolkningstillväxten tyder på en viss attraktivitet hos näringslivet och på arbetsmarknaden men ställer också stora krav på bostäder och offentlig service. Nya arbetstillfällen skapas parallellt med att arbetslösheten inte viker undan någon nämnvärd utsträckning. Ett flertal stora investeringar kommer att ske inom de närmsta åren varav Ostlänken är den största. Norrköping presenterade nyligen ett starkt bokslut men man har samtidigt krav på kostnadsreduceringar i verksamheten vilket är ett pedagogiskt problem för Stjernkvist och kompani.

Metalls ordförande till Östergötland

I tisdags besökte IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe Östergötland med anledning av den senaste tidens stora varsel i Norrköping Fackförbundet menar att det behövs konkreta åtgärder från regeringen och en samlad strategi för industrin i Östergötland. Norrköpings kommun har kraftsamlat för att möta varslen och man är beredda att samarbeta med facket.