• Det kan ha förekommit felaktigheter i tvätteriavtalet i Söderköpings kommun. Foto: Matton

Kritiserat tvätteriavtal

Enligt ett pressmeddelande från Konkurrenskommissionen har Söderköpings kommun i en utredning kritiserats för att genom otillåten direkttilldelning köpa tvätteritjänster från ett statligt företag och därmed sätta konkurrensen ur spel.

Enligt upphandlingslagen ska kommunen genomföra en annonserad upphandling där fler parter kan komma med anbud. I stället för att genomföra en sådan upphandling har kommunen beslutat att teckna avtal direkt med företaget. Konkurrenskommissionen påtalar också att kommunen inte har tillåtelse att ställa krav på att tvätteriets arbetstagare är lokalt rekryterade.

– Kommunens agerande strider mot svensk lag och unionsrättens grundläggande principer. Detta är allvarligt. Förutsättningarna för konkurrensen på marknaden för tvätteritjänster har härigenom snedvridits. Det finns därför anledning att rikta kritik mot kommunen, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommissionen, i pressmeddelandet.