• Mats Johansson och Mats Uddin presenterade ett offensivt åtgärdspaket. Foto: Tommy Pettersson

Kraftigt underskott på 269 miljoner

Region Östergötland presenterade nyligen ett åtgärdspaket som innehöll kostnadsreduceringar samtidigt som det även presenterades en lönesatsning för sjuksköterskor.
På en extrainkallade presskonferens lade man fram förslag för att bromsa kostnadsutvecklingen kombinerat med särskilda satsningar på sjuksköterskor, bland annat ett bonussystem för de som arbetar på obekväma tider.

Ingen kris


Den senaste delårsrapporten och ekonomiska helårsbedömningen visar att underskotten i delar av den sjukvårdande verksamheten fortsätter att växa. Resultatet i verksamheten för 2015 bedöms nu landa på minus 269 miljoner kronor, vilket kan jämföras med godkänt resultat på minus 170 miljoner, en differens på 100 miljoner.
Insatserna är till för att skapa en långsiktig balans i Region Östergötlands ekonomi och samtidigt förbättra tillgången till kompetens, framför allt på sjuksköterskesidan.
– Vi tar med åtgärdspaket ansvar för den uppkomna situationen. Den här kostnadsbilden, som vi haft de senaste fem åren med en ökning på minst sex procent, är ohållbar. Underskottet ligger på hälsosjukvårdsområdet men på totalen går vi med plus. Det är två saker som spelar in, vi har ökat antalet undersköterskor, sjuksköterskor och läkare men inte bemannat vårdplatserna där vi bäst behövt dem utan fått ta till hyrsjuksköterskor, övertid och hyrläkare också, berättar Mats Uddin tf regiondirektör.

Inte gett effekt


De planerade åtgärderna är den tidigare aviserade utfasningen av bemanningsföretag, besparingar inom administration och en restriktiv hållning till nyanställningar. Det handlar också om att se över bemanningen per vårdplats och införa nya arbetssätt så att olika yrkesgruppers specifika kompetens används på rätt sätt.
– Handlingsplanerna som de sjukvårdande centrumen med underskott har presenterat har hittills inte haft tillräcklig effekt. Merkostnader kopplade till svårigheterna att bemanna vissa verksamheter har också bidragit till en för hög kostnadsutveckling. Därför måste vi vidta en rad åtgärder för att bromsa utvecklingen och ta ett långsiktigt ekonomisk ansvar, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson.
Bemanningsproblem inom vissa delar av sjukvården är en av orsakerna till ökade kostnader. Därför görs en lönesatsning för sjuksköterskor under 2016 och en särskild satsning för sjuksköterskor som arbetar i dygnet runt-verksamhet.
– Det här är en kraftfull och unik satsning som vi gör för att stärka dygnet runt-verksamheten och lyfta en strategiskt viktig yrkesgrupp. Vi avsätter vi 30 miljoner kronor till en generell lönesatsning för sjuksköterskor och 50 miljoner kronor till att införa ett bonussystem för sjuksköterskor i dygnet runt-verksamhet som arbetar på obekväm tid, säger Mats Johansson.
För undersköterskor och andra yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde som arbetar natt sänks heltidsmåttet till 34 timmar per vecka, vilket är samma nivå som för sjuksköterskor. Åtgärdspaket kommer regionstyrelsen att ta ställning till vid sitt sammanträde den 14 oktober.