• Butiksbiträdet Anita Carlsson har arbetat på Hans och Greta i ett år. Foto: Kajsa Nilsson
  • Sy och Stickas butikschef arbetar halvtid med bokföring. Foto: Kajsa Nilsson
  • Repris startade efter att anställda kommit med verksamhetsidén. Foto: Kajsa Nilsson
  • David Björklund är verksamhetsledare med ekonomiansvar på Kooptjänst i Norrköping. Foto: Kajsa Nilsson
  • Sy och Sticka togs över av Kooptjänst för ett år sedan. Nu har butiken nya lokaler vid Strömmen. Foto: Kajsa Nilsson
  • Kooptjänst startade 2010 och har nu 85 anställda samt 100 deltagare. Foto: Kajsa Nilsson

Kooptjänst samlas i ny lokal

Sociala företaget Kooptjänst startade i Norrköping 2010 och har sedan dess etablerat sig på åtta orter från Södermanland till Småland. Den största marknaden finns i Östergötland med huvudkontor i Norrköping.

Den 29 februari flyttade de sina verksamheter Hans och Greta, Repris och Sy och Sticka till en gemensam bas, granne med Strömsholmen. Hit flyttar även företagets huvudkontor inom kort. Resten av företaget finns utspritt på flera ställen i stan med bland annat revisionsbyrå, cykeltransport och måleri.

Egna idéer

Företaget växer i takt med att den egna personalen kommer med förslag på nya verksamheter att starta, precis så startade butiken Repris, där de gör om gamla föremål till nya vackra inredningsdetaljer. Därtill köper Kooptjänst upp befintliga verksamheter, såsom med Sy och Sticka som drevs av Anette Kemgren i 40 år.

– När vi tar över verksamheter gör vi det under en period på 4-5 månader. Först har vi personer som arbetstränar i butiken för att sedan när köpet är genomfört hyra in förra ägaren som konsult, förklarar David Björklund som är verksamhetsledare för Kooptjänst i Norrköping.

Chef och bokförare

Modellen tycks lyckad. Nu är Nashmel Kozid anställd halvtid för bokföring och halvtid som butikschef för Sy och Sticka som sedan ett par veckor tillbaka huserar i Skeppa sportfiskes gamla lokal med utsikt mot vattnet. Hon har arbetat inom företaget i fyra år, innan dess arbetade hon med ekonomi och hittade till Kooptjänst efter en period utan arbete.

– Anette var en bra lärare för mig när vi tog över verksamheten. Nu är vi tre anställda och flera deltagare som arbetar i butiken, säger Nashmel Kozid som tycker att den nya lokalen är fräsch och fin.

Konkurrerar

Trots att Kooptjänst är ett socialt företag konkurrerar de på lika villkor med andra företag på marknaden.

– Vi är ett normalt företag, bara det att vi är uppbyggda på annat sätt. Vi tar hand om människor som ingen trott på. Allt drivs som små företag i företaget och det tillåter verksamheter att gå sämre under en period, säger David Björklund om företagets struktur. Han har ekonomiskt ansvar för samtliga verksamheter medan de butiksansvariga har ansvar för den dagliga driften.

Anställer var tredje

Ändamålet är att anställa alla som kommer till Kooptjänst. I dagsläget har de möjlighet att anställa ungefär var tredje person.

– Vi strävar alltid efter tillsvidareanställningar. Somliga anställda har vi ersättning för och andra inte, säger han.

Kooptjänst har totalt 85 anställda varav 80 kommer från långtidsarbetslöshet. Omkring 100 personer har praktik eller arbetsträning inom företaget.

Socialt företagande

Sociala företags ändamål är att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller annat väl dokumenterat sätt.

Återinvesterar i huvudsak sina vinster i egna eller liknande verksamheter.

Fristående från offentlig verksamhet.

Fakta: sofisam.se

Sofisam är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.