Kontraktet undertecknat

I fredags togs ytterligare ett steg mot förverkligandet av Ostlänken genom att kontraktet för mark- och anläggningsentreprenaden för byggnation av Kardonbanan mellan Trafikverket, Norrköpings kommun och Rover Alcisa skrevs under.

I mitten av september stod det klart att det spanska företaget Rover Alcisa tilldelats mark- och anläggningsentreprenaden för Kardonbanan.

Efter att upphandlingen avklarats följde tio dagars avtalsspärr, som nu passerats. Därtill är en säkerhetsprövning av entreprenören genomförd och då kunde kontraktet mellan parterna Trafikverket, Norrköpings kommun och Rover Alcisa undertecknas.

– Kontraktet innebär att byggnationen av Kardonbanan kan komma igång. Det här är första steget mot vår nya spårinfrastruktur som än tydligare kommer att befästa Norrköping som Sveriges transport- och logistikcentrum, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelseordförande.

– Vi är glada över att vi nu kan bygga Kardonbanan. Det är början på en spännande period för Norrköping men också för Trafikverkets som nu fortsätter att utveckla Sveriges transportsystem och godshantering, berättar Malin Holen, projektchef på Trafikverket.