• Den folkkära artisten Plura Jonsson har skrivit många texter som refererar till Östergötland och Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Konst och litteratur i Östergötland

Se dig omkring och dra dig till minnes vad du läst eller lyssnat till. Vi är på jakt efter konst och litteratur som bidrar till att tydliggöra oss som östgötar. Publicerade förslag belönas.

För en tid sedan efterlyste vi förslag på offentliga konstverk, som är värda att uppmärksamma och som bidrar till att ge karaktär till sin omgivning. Vi vill gärna ha fler förslag. Och vi vill även ha förslag på en text eller en bok som du tycker på ett bra sätt berättar om Östergötland.

Berättandet har alltid följt människan

"I begynnelsen var ordet. Och ordet var Gud." Ordets betydelse slås fast redan i inledningen av den bibliska berättelsen. Sedan har vi lärt oss att associera det med böcker. Men en text kan spridas på många andra sätt, så som också framhålls i motiveringen till det senaste Nobelpriset i litteratur.

Svenska akademins ständiga sekreterare, Sara Danius, hade ett tufft jobb att försvara Bob Dylan som pristagare. Hon var tvungen att gräva djupt i litteraturhistorien för att påminna oss om att antikens texter framfördes muntligt och också ofta till musik.

Akademins val släpper in en ny genre i finrummet. Texter som refererar till Östergötland finner vi bland andra hos Ulf Lundell, Plura Jonsson, Lars Winnerbäck och Bruno K. Öijer.

Läsare och lyssnare

Många tillgodogör sig numera också traditionella författare genom att lyssna på ljudböcker, något som kan falla sig naturligt även för den som skrivit texten; en författare prövar ofta rytmen i orden genom att läsa högt för sig själv.

Det finns många att välja mellan. Vid sidan av de redan nämnda har vi från vår egen tid exempelvis Torgny Lindgren och Gerda Antti. Moa Martinsson från en tidigare generation och dessförinnan Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam. Vi får inte heller glömma våra egna deckarförfattare, som alla lånar av den östgötska miljön. Frågan är vad väljer du?

Tecken i skyn

Vi upplever inte bara genom att lyssna och läsa, vi tar också del av konst och den vi har gemensamt är den offentliga konsten. Bo Olls, själv konstnär och under många år anställd som konstsakkunnig i regionen, valde att uppmärksamma Elis Nordhs Trollruna. Den står på en berghäll i Hageby, som är full av inristade runor. Elis Nordh frigjorde dem från underlaget och gav dem en ny mening då han lät dem sträva mot skyn.

Från att kritisera till att uppskatta

Hur stel en skulptur än kan tyckas, finns ofta en rörelse fångad i formen. Vi känner igen strävan uppåt i Arne Jones, Spiral åtbörd, som står utanför Konstmuseet i Norrköping. Rörelsen är påtaglig också i Carl Milles staty på Stora Torget i Linköping, där han låter Folke Filbyter balansera på hästryggen. Gemensamt för många av de offentliga konstverken är att de är illa omtyckta inledningsvis, för att senare upphöjas till omistliga delar av sin omgivning. Men det är inte bara konsten utomhus som är offentlig.

Konsten finns i affärscentra, på bibliotek, i kyrkor och på museer.

Vad väljer du?

Kom med förslag på en berättelse eller en text som har Östergötland som sin geografiska hemvist och kom med förslag på offentlig konst som du vill framhålla. Skicka dina förslag till lina.karlsson@linkopingsposten.se

Publicerade förslag belönas med böcker om Östergötland.