Konkurrens om hörseln i Norrköping

Hörseltjänst har flyttat in

Nu har norrköpingsbor med hörselnedsättning chansen att besöka en privat aktör för att bland annat göra hörselundersökningar och köpa hjälpmedel för att underlätta sitt handikapp.

Det är Hörseltjänst, en privat aktör inom hörselvård, som har öppnat en butik i Norrköping. Företaget har funnits sedan 1994 och startades i Skåne, men har expanderat och nu även kommit till Östergötland.

Annat sortiment

Hörseltjänst erbjuder de med hörselproblem undersökning av hörseln och samtal runt deras hörselsituation. Dessutom har det ett stort sortiment av varor för de med hörselproblem, i vissa fall kan de till exempel erbjuda märken som landstinget inte har i sitt sortiment.

Senare i år kommer Landstinget i Östergötland eventuellt att införa Vårdval av autonommottagning. I och med den eventuella förändringar får patienterna själva välja vilken aktör de vill söka vård hos. Hörseltjänst kommer därför att söka auktorisation för att få möjligheten att möta och hjälpa hörselskadade som i vanliga fall kanske skulle ha vänt sig till landstinget.