• Senaste budet kring hur Lindö ska utformas. Illustration: ÅWL

Kompromiss i Lindö

Kommunens planer på att bygga om i Lindö har rört upp åsikter bland de som bor i området. Nu har man lyssnat på synpunkterna och kommit fram till en kompromiss där bland annat antalet nya hus i tallskogen minskas.
Av synpunkterna har det bland annat kommit in invändningar mot att bygga bostäder på strandskyddat område. Lämpligheten i att bygga inom översvämningshotat område har också ifrågasatts.

Kloka förslag


– Vi har fått in många kloka och bra förslag från medborgarna. Det har vi tagit till oss av. Beslut 
om antagande kommer efter årsskiftet, säger 
Kikki Liljeblad, ordförande i stadsplaneringsnämnden.
I tisdags förra veckan beslutade nämnden om att behålla Lindövägen, dra tillbaka husen från strandkanten så att det blir mer yta för badet, minska antalet hus i tallskogen samt skapa fler och tydliga språk för gång och cykel.

200 bostäder


Det stora projektet med att förändra Lindö innebär bland annat 200 nya bostäder i flerbostadshus, radhus och friliggande småhus. Man planerar för flera offentliga platser med torg, parkområde och badplats med sandstrand. Kommunen vill att Norrköpingsborna ska kunna ta sig till rekreationsplatsen med kollektivtrafik. Badplatsen i Lindö är enda havsbadet inom Norrköpings stad.