Kommunens tillgänglighetspris

Sedan 2007 delar Norrköpings kommun ut Tillgänglighetspriset till näringsidkare, föreningar eller organisationer i staden som på olika sätt har en tillgänglig verksamhet.

Norrköping är en stad som snabbt utvecklas och det är viktigt att alla medborgare har lika möjligheter. Det är särskilt viktigt att skapa en verkligt tillgänglig miljö för människor med funktionshinder och undanröja hinder i samhället.

Tillgänglighetspriset går till en näringsidkare, förening eller organisation som har använt sin kreativitet, kunskap och goda service för att göra sin verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

En ansökan om deltagande i tävlingen kan lämnas fram till 31 mars 2016. När kandidaterna är klara bestämmer en jury, bestående av representanter från lokala branschorganisationer och kommunens råd för funktionshinderfrågor, vem som får ta emot priset.