• John och Mathilda Lennings sjukhem drivs alltså numera av Norrköpings kommun. Foto: Max Elofsson

Kommunen tar över

Från och med 1 januari har Norrköpings kommun tagit över driften av Lennings sjukhem och Mathildagården.

1884 grundades stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem och fyra år senare har det varit i bruk. I dag bedrivs verksamhet som består av vårdstöd för särskilt boende för äldre och ett vårdboende för personer med demenssjukdom.

Renovering

När nu stiftelsen skulle läggas ner övergår i stället driften av sjukhemmet och Mathildagården till kommunens bord. Det började gälla vid årsskiftet och kommunen kommer att driva verksamheten som tidigare, dessutom kommer huset att genomgå en renovering för att klara av dagens standardkrav.

– För mig är det viktigt att makarna Lennings minne lever vidare och att huset renoveras varsamt eftersom det gamla sjukhemmet är en del av Norrköpings kultur och historia, säger Eva Fredriksson som är nuvarande verksamhetschef på stiftelsen.

Ser fram emot

Även när renoveringen kommer igång så kommer det att fortsätta vara ett vårdboende i någon form. Boendet har 36 korttidsplatser fördelade på två våningar. Mathildagården är ett vårdboende med demenssjukdom med 16 permanenta platser.

– Vi ser fram emot att få driva enheten vidare, säger Anneli Eriksson, områdeschef på Säbo 2 i Norrköpings kommun.