Kommunen tar gröna lån

Vid kvartettens presskonferens om  den historiska inventeringsbudgeten presenterades ytterligare en nyhet.

Norrköpings kommuns Internbank ger nu ut sin första Gröna obligation på 600 miljoner kronor för att öka medvetenheten och intresset för hållbara investeringar i kommunen och samtidigt inspirera investerare att placera sina pengar i hållbara projekt.

Banker hoppar på

Tillsammans med SEB har Norrköpings kommun tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras genom de Gröna obligationerna. Investeringar kan göras i projekt med inriktning på bland annat hållbara transporter med förnybara bränslen, avfallshantering, hållbara byggnader och förnybar energi. En mindre andel kan också investeras i projekt om klimatsmart mat, hållbart jordbruk, biologisk mångfald och minskad kemikalieanvändning.

–  Nu har vi börjat göra en del av kommunens låneportfölj grön. Det är ett första steg att lyfta in miljötänkandet även i kommunens låneverksamhet och visa hur finans och miljö kan samarbeta tillsammans och skapa nytta både för kommunen och investerarna, säger Göran Lindgren, finansdirektör i Norrköpings kommun.

Den gröna obligation som Norrköpings kommun ger ut löper på fem år med 600 miljoner kronor. Ramverket är granskat och godkänt av det oberoende norska klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO. CICERO ger Norrköpings kommun det högsta betyg – Dark Green och lyfter särskilt fram att kommunen inte avser att investera i fossila projekt.