• Kommunalrådet Olle Johansson verkar också trivas på hästryggen. Foto: Kajsa Nilsson

Kommunen startar hästfrita

Nu gör Norrköpings kommun en insats för att öka vuxennärvaron i stallet om eftermiddagarna. Fem ridklubbar i Norrköping tecknar avtal med kommunen om ersättning för verksamhet riktad till barn i åldern 10-12 år.
– Vi har haft en dialog med föreningarna sedan förra sommaren. Där kom idén att ha 10-12-årsverksamhet här i stallet och det är det vi nu ger förutsättningar för, säger kommunalrådet Olle Johansson.

Ungefär 14 miljoner kronor är avsatta till 10-12-årsverksamhet i kommunen. Av den summan har 950 000 kronor omfördelats för att gå till fritidsverksamheten i de fem ridklubbarna. Därtill kommer 436 000 kronor från kultur- och fritids Fritidsmiljon.

– Tillsammans ger pengarna möjlighet för ridklubbarna att anställa någon på deltid, arvodera en ledare eller dylikt för att öka kvaliteten på verksamheten under eftermiddagarna i stallet. Många av barnen som inte går till våra fritidsgårdar finns här i stallet och det är dem vi kan göra en bättre insats för, säger Håkan Karlsson, sakkunnig på Utbildningskontoret.

Läxhjälp och mellis

Anna Staaf från Norrköpings fältrittklubb tycker att dialogen med kommunen har fungerat bra och är glad över det ekonomiska tillskottet som gör det möjligt för dem att anställa personal.

– Det ska finnas någon som lyssnar, kollar läget, hjälper till och aktivirar men också ser till att det blir en bra stämning och kultur, säger hon och tillägger att de också kommer att bjuda på mellanmål och läxhjälp.

Aktiviteterna i stallet är inte helt planerade, en verksamhetsplan är tänkt att bli färdig till våren. De har hittills planerat in teoriundervisning, kostlära och diskussioner kring demokratifrågor och hur man behandlar varandra i stallet.

– Vi hoppas att barnen tar med sig sina klasskompisar. Det krävs ingen ridvana för att komma till det här fritiset, men man kan inte vara allergisk, säger hon.

Tre dagar i veckan

Skogslottens ridklubb är inne på samma spår som Norrköpings fältrittklubb med fritidsverksamhet tre dagar i veckan.

– Vi tror att det här kommer att göra mycket nytta för tjejerna och kommer att vända oss till barn och ungdomar i åldern 10-15 år. Vi har jättemycket barn i stallet under helgerna men inte så mycket vuxna. Därför ska vi testa att ha fritidsverksamheten även en helgdag nu under våren, säger Richard Claesson från Skogslottens ridklubb.