• Cecilia Karlsson från Norrköpings kommun fanns med i Eneby Centrum på äldredagen. Foto: Wladimir Loyola
  • Äldredagen ägnades i år åt äldres brandsäkerhet. Foto: Wladimir Loyola

Kommunen påminner om brandvarnaren

I Eneby centrum och Vilbergen centrum uppmärksammades den internationella äldredagen under förra veckan. Där fanns Norrköpings kommun, tillsammans med räddningstjänsten och hemtjänsten för att kontrollera att det fanns fungerande brandvarnare hemma hos hemtjänsttagare och informera boenden om brandsäkerhet.

Personer som är äldre än 65 år och personer med funktionsnedsättning är kraftigt överrepresenterade i statistiken över dödsbränder. Cecilia Karlsson, folkhälsocontroller i Norrköpings kommun, fanns med på plats i Eneby.

– I dag har vi en kampanj som riktar sig just till äldre om prevention kring brand och olycksfall. Vi vill se till att man har uppmärksammat att sin brandvarnare fungerar. Och så har vi lite tips om hur man säkrar och skyddar sitt hem för att undvika skador, uppger hon.

Samtal med förbipasserande

Syftet med att vara där var att kunna få ett samtal med medborgarna och uppmärksamma dem så att de tänker på risker i sitt eget och anhörigas hem.

– Vi har små tips och idéer om hur man kan säkra sig själv helt enkelt, påpekar hon.

Äldre drabbas mest

Nästan hälften av alla som dör i bränder är äldre än 65 år. Det brandskydd som finns i vanliga bostäder förutsätter att den boende själv kan agera och utrymma om det börjar brinna.

– Så ser det inte alltid ut hos personer som har någon form av nedsatt förmåga. Därför är det extra viktigt att de har ett bra brandskydd i sin bostad, säger Ulf Lago, stf räddningschef på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Saknas brandvarnare

En anledning till att det är äldre och funktionsnedsatta personer som är mest utsatta för dödbränder kan vara att alla inte har en brandvarnare eller att man har en som kanske inte fungerar. Att se till att ha en fungerande brandvarnare är en enkel förebyggande åtgärd.

– En annan orsak är att man kan ha ställt saker på spisen som man glömt bort eller att man missat ett strykjärn, förklarar Cecilia Karlsson.

Hon tycker att det är viktigt att man har förebyggande insatser i sitt hem så man inte utsätts för fara.

Säkerhetskampanj

– Jag tycker att det kan vara spännande att uppmärksamma att vi på Norrköpings kommun gör en kampanj för alla boende som har stöd och hjälp ifrån oss. Att hemtjänsten undersöker säkerheten i hemmet genom att kolla brandvarnarna i många hem, betonar hon.

Slutligen uppmanar Cecilia Karlsson allmänheten att göra detsamma hemma hos sig själva och hos sina anhöriga.