Kommunen etablerar kontaktcenter

Just nu pågår uppbyggnaden av Norrköpings kommuns nya Kontaktcenter, som beräknas öppna sommaren 2018.

– Anledningen till att vi under nästa år etablerar kontaktcenter är att vi vill förbättra vår kommunikation med kommuninvånaren ytterligare, säger Martin Andreae, kommundirektör. Kontakterna ska vara välkomnande, enkla och korrekta. Jag är övertygad om att vi på detta sätt kommer att åstadkomma stora förbättringar, snabbt.

Hitta rätt

Kontaktcentret kommer vara en ingång för kommuninvånaren och företagaren som har frågor, förslag eller synpunkter till Norrköpings kommun. Centret, som ska göra det lättare att komma i kontakt med rätt personer, beräknas öppna under sommaren 2018.