• Martin Andreae förordar nu en noggrann analys över vad som har hänt och om man i samverkan med räddningstjänsten och företag kan hitta förbättringsåtgärder. Foto: Tommy Pettersson

Kommunalt analysarbete inleds

Efter den händelserika och farofyllda insatsen som räddningstjänsten gjorde i onsdags med en potentiell explosionsrisk i en tank på Händelö ska nu Norrköpings kommun analysera vad som hänt och vilka förbättringsåtgärder som kan göras.

Den överhettade tanken med akrylsyra på Händelö löpte en överhängande risk att explodera men efter flera timmars arbete fick Räddningstjänsten Östra Götaland ner tankens temperatur och lyckades tömma tanken, vilket innebar att faran för explosion kunde blåsas av tidigt på torsdagsmorgonen.

– Vi ska nu noggrant analysera vad som har hänt och om vi i samverkan med räddningstjänsten och företag kan hitta förbättringsåtgärder för att undvika sådana här händelser framöver. Efter ett intensivt dygn riktar vi nu ett stort tack till räddningstjänsten för en mycket bra insats, säger kommundirektör Martin Andreae.

Riskklassat område

Kommunen har under en längre tid i sin översiktliga planering pekat ut Händelö som ett område för hamnverksamhet, men också för övriga verksamheter som är riskklassade eller transportintensiva. Genom att området ligger för sig, med ett avstånd från åretruntbostäder, minskar risken vid tillbud eller olyckor.

I den aktuella händelsen på Händelö rörde det sig om transport av farligt gods, något som polisen har tillsynsansvar för. Tillsammans med räddningstjänsten har Norrköpings kommun identifierat säkra vägar för transport av farligt gods inom kommunen (se karta på kommunens webbplats).

– När det gäller säkra transportvägar i Norrköping finns det cirka fem noder i utkanten av staden och från dessa ska transportören välja den närmsta vägen till det företag som ska ha godset. Det finns även förbud att köra farligt gods på vissa vägar som till exempel på promenaderna, säger trafikingenjör Johan Engström.

Räddningstjänsten har alltså inget tillsynsansvar av transport av farligt gods, utan deras ansvar är att kunna hantera händelsen då en olycka sker i samband med en sådan transport. När en händelse inträffar, som den som skedde igår på Händelö, följer kommunen alltid räddningstjänstens direktiv för allmänhetens säkerhet.

– Efter en olycka är det alltid det olycksdrabbade företaget som är ansvarar för en sanering, men vi som tillsynsmyndighet är med och ger råd och information för att stötta företaget, säger Anna Amrén, kontorschef på bygg- och miljökontoret.