• Kan det bli sådana här solpaneler på kommunala byggnader i Söderköping framöver? En motion är lagd som önskar att frågan utreds. Bilden är från ett hus i Linköping med solceller på. Foto: Leif Larsson

Kommunala hus får solceller?

Kan det bli solceller på kommunala byggnader i Söderköping? En motion om det har fått ja i ett par instanser och ska nu upp i kommunfullmäktige.

Det är Caroline Ottosson, centerpartistisk ledamot i kommunfullmäktige, kf, och ordförande i en beredningsgrupp för miljö- och klimatfrågor som ligger bakom motionen.

– Motionen handlar om att få kommunen att utreda möjligheten till solcellsteknik på kommunala byggnader. Förslaget har bifallits i teknisk nämnd och i kommunstyrelsen. Motionen ska nu upp i kf härnäst och jag tror det blir ja där också, säger hon hoppfullt.

Första steg

Motionen handlar således inte om att besluta om solceller utan om ett första steg mot att använda tekniken på kommunens hus.

– Hur många byggnader som kan bli aktuella är en ekonomisk fråga och om vilket utrymme det kan få i budgeten. Men först måste det utredas om det är tekniskt möjligt att genomföra, påpekar Caroline Ottosson.

Hon förklarar att motionen kan ses som ett led i det miljöarbete som bedrivs i Söderköpings kommun och en del i den klimatstrategi som finns i en miljöplan.

– Vi försöker kontinuerligt stärka miljöarbetet i kommunen och håller till exempel på med frågor som elbilar och laddstolpar. Miljöarbete görs inte i en handvändning men man måste börja någonstans, fastslår hon.