• I utställningen finns fotografier av indianer i reservatet Rosebud i USA. Foto: Kajsa Nilsson
  • Theres Furuskog, antikvarie på Stadsmuseet, berättar att man porträtterat fyra generationer av samma familj. Foto: Kajsa Nilsson
  • Förutom fotografier innehåller utställningen föremål med anknytning till siouxindianerna. Foto: Kajsa Nilsson
  • Alternativ till 3
  • Utställningen finns att besöka till och med den 14 augusti i år. Foto: Kajsa Nilsson

Kom nära siouxindianerna

Just nu pågår utställningen ”Rosebud Sioux – ett folk i förvandling” på Norrköpings stadsmuseum. Utställningen innehåller fotografier av siouxindianer tagna av den utvandrade svensken John Anderson, född Johan Albin, i Syd-Dakota under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

John Anderson skapade en nära relation till indianerna som bodde i reservatet Rosebud. Han levde och arbetade som lanthandlare och fotograf i reservatet under många år och lärde sig till och med indianernas språk. Han blev medveten om att siouxindianernas traditionella livsstil och kultur var på väg att försvinna och bestämde sig för att fotografera indianernas vardag samt porträttera stammedlemmarna i sin fotoateljé.

– Det var unikt att han fick möjlighet att komma så nära och få deras förtroende, säger Theres Furuskog som är antikvarie på museet.

Hon förklarar att man kopplar utställningen till den migration som pågår i samhället i dag.

– Nuförtiden kommer många migranter hit. Förr var det vi svenskar som migrerade till USA, inte för att det var krig utan för att vi hade det svårt, säger hon och tillägger att John Anderson visade respekt för siouxindianerna som är en utsatt grupp i USA.

– De blev flyttade till reservatet och fick redskap för att bedriva jordbruk men jorden är inte lämpad för det.

I dag bor drygt 21 000 personer i reservatet och reservatets yta är begränsad. Många av invånarna är arbetslösa.

Barn och barnbarn

För att komplettera John Andersons fotografier har fem samtida fotografer avbildat ättlingar till personerna som fotograferades för över 100 år sedan. Theres Furuskog pekar på bilderna på väggen och förklarar att det i vissa familjer finns bilder på barn, barnbarn och barnbarnsbarn till de personer som John Anderson träffade under sin tid i reservatet. Förutom fotografier innehåller utställningen nytillverkade föremål med koppling till siouxindianerna i Rosebud.

Utställningen producerades 1986 av och visades på Norrköpings stadsmuseum år 1990. Sedan dess har fotografier tillkommit. Utställningen visas på Stadsmuseet till och med den 14 augusti.

Siouxindianer

Rosebud Sioux heter på befolkningens eget språk sicangu lakota. Dit hör den stora dakotastammen som har gått från att vara en av Nordamerikas största och mäktigaste indianstammar till att nu vara en minoritetsgrupp i sitt eget land. Den stora invandringen till USA under mitten av 1800-talet trängde bort siouxindianerna som 1878 förflyttades till reservatet Rosebud.