• Kolmårdens djurpark har många utbildande inslag. Bland annat i form av rovfågelshow. Foto: Kajsa Nilsson

Kolmårdenbesöket viktigt för vårt lärande

Kolmården är inte bara nöje och fritid – utan också en viktig folkbildare som skapar ett intresse för att lära sig mer om djur och natur.

Novus har på uppdrag av Parks and Resorts genomfört en riksomfattande undersökning för att kartlägga svenskars intresse för djur och natur och deras inställning till djurparkernas syfte.

Motverkar utrotning

I Sverigepanelen som består av 1 090 personer svarar över hälften att de är intresserade av djur och natur. Nästan lika många svarar att djurparkens främsta syfte är att förmedla kunskap om djur och natur. Den andra hälften menar att djurparkens främsta syfte är att underhålla och vara en nöjespark. Det finns en allmän kunskapstörst efter att lära sig mer om djur och natur.

– De här resultaten visar att många anser att vi som djurpark har en viktig uppgift när det gäller utbildning och folkbildning, vilket vi på Kolmården håller med om och jobbar mycket med. I somras satsade Kolmården extra mycket på informativa djurvisningar i parken och de var enormt uppskattade. Vi har också en stor utbildningsverksamhet, där tusentals djurintresserade skolelever från förskola till gymnasium varje år kommer till Kolmården för att lära sig mer om djur, säger Lovisa Häggström utbildningschef på Kolmården.

3 av 4 som besökt Kolmården känner också till att Kolmården arbetar för bevarande av utrotningshotade arter.

–Vår målsättning är att alla våra gäster ska bli mer medvetna om och engagerade för den biologiska mångfalden under sitt besök på Kolmården, säger hon vidare.

Julia Kimell

julia.kimell@norrkopingsmagazinet.se