Kollo för alla barn

Ett sommarläger för alla. Det hålls på Österviks barnkoloni på Vikbolandet i år. Bakom initiativet står föreningen Good News of Norrköping (GNN) med stöd av Rädda barnen.

Tanken är att erbjuda sommaraktivitet till barn som annars inte har möjlighet att åka på kollo. Just nu pågår planeringsarbetet där Ronja Kyndel från GNN är en part.

Behöver hjälp

Hon vill gärna att ungdomar håller i aktiviteter på kollot och efterlyser just nu personer som kan tänka sig att ställa upp med sin tid. Varje dag finns plats för 40-50 barn och kollot kommer att pågå under sammanlagt fyra dagar.

– Det vore roligt att blanda svenska barn med nyanlända barn på kollot. Då kan de nyanlända barnen för en dag få släppa oron och bli inkluderade, inte bara integrerade. Dessutom kan de få nya vänner, säger hon och berättar att hon har många kontakter på boenden runtom i Norrköping.

Förhoppningen är att sommarkollot ska bli årligen återkommande.